ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิชีวิตใหม่ : อาคารพุทธสถานเชียงใหม่

เลขที่ 1 ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์/โทรสาร 053-819352

Email: i[email protected]

www.nlfcm.org