9 มี.ค. 65 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดต่อเตียง ณ ทต.เมืองงาย และ อบต.เมืองก๋าย

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และช่วงบ่าย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่