8 กค. 2562 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ณ บ้านชีวิตใหม่ ลี้ ลำพูน

8 กค. 2562 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวม 100 ครอบครัว ณ บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน