7 กพ. 63 มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง

มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพของผู้ป่วย 10 ราย รายละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563