3 มีนาคม 2564 สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบกระเป๋าเป้ให้แก่ผู้บริบาลคนไข้ จำนวน 10 ใบ

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต แก่ผู้ป่วย10 ราย@ 300 บาท ของใช้ในตระกร้า 200 บาท รวม 500 บาทรวมเป็นเงิน 5,000 บาท  เยี่ยมบ้านผู้ป่วย 1 หลัง อายุ 84 ปี พร้อมเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ในองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบกระเป๋าเป้ให้แก่ผู้บริบาลคนไข้ จำนวน 10 ใบ