26 เม.ย. 65 เยี่ยมบ้านผู้พิการติดบ้านติดเตียง ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ โดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ พรร้อมคณะ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เยี่ยมบ้านผู้พิการติดบ้านติดเตียง 10 ครอบครัว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลป่าไผ่