26 ม.ค. 65 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และข้าวสาร ณ รพ.สต. ขัวมุง อ.สารภี

วันที่ 26 มกราคม 2565 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และข้าวสาร 10 ถุง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณขวัญฟ้า ทาอิ่นคำ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ