26 ม.ค. 65 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ข้าวสาร ณ ทม.แม่เหียะ เชียงใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2565 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ข้าวสาร 10 ถุง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ธนวัตร ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ