24 ก.พ. 65 เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ณ ทต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบข้าว 10 ถุง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวม 10 ราย พร้อมมอบข้าว 10 ถุง