24 ก.พ. 2565 ช่วงบ่าย มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ณ ทต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่