23 มกราคม 2562 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

23 มกราคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน