21 มกราคม 2562 ร่วมให้การสนับสนุนหมู่บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการที่คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน

21 มกราคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิฯเดินทางมาร่วมให้การสนับสนุนหมู่บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการที่คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562. ในระดับจังหวัด มาประเมินผลงานของหมู่บ้าน