20 พย 2562 มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 พย 2562 มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 10 ราย ๆ ละ 500 บาท ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.อ.อ. ปัญญา หล้าดวงดี นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับมอบ