19 ม.ค. 65 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ข้าวก่ำจ้าวให้ผู้ป่วย และมอบพัดลม ณ ทต.หนองหอย

 วันที่ 19 มกราคม 2565 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ข้าวก่ำจ้าวให้ผู้ป่วย และมอบพัดลม จำนวน 6 ตัว สำหรับงานกายภาพบำบัด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ