19 มกราคม 65 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และข้าวสาร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

วันที่ 19 มกราคม มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และข้าวสาร 10 ถุง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง ปลัดเทศบาล นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ