วันที่ 9-10 มกราคม 2566 กิจกรรมโครงการตรวจนิ่วในถุงน้ำดีและตรวจมะเร็งตับเบื้องต้น ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

วันที่ 9-10 มกราคม 2566  กิจกรรมโครงการตรวจนิ่วในถุงน้ำดีและตรวจมะเร็งตับเบื้องต้น ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ให้แก่สมาชิกชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ภาคใต้ตอนบน จังหวัดภูเก็ต โดยความร่วมมือจาก Dr.Mosao Miyashita ,Professor Emeritus Nippon Medical School  ที่ปรึกษามูลนิธิ และ นท.พญฺ.อรวรรณ กิจเชวงกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แพทย์องค์รวม ณ สถาบันสุขภาพแม่นยำองค์รวม ดร.อรวรรณ คลินิกเวชกรรม สาขาภูเก็ต