15 กรกฎาคม 2565 มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพ แก่ ผู้พิการ สูงอายุ ในหมู่บ้านไตรสภาวคาม อำเภอเชียงดาว

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ โดย ดร . สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ พร้อมคณะ ได้ไปมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพ แก่ ผู้พิการ สูงอายุ ในหมู่บ้านไตรสภาวคาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ครอบครัว ๆ ละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท งบประมาณจาก กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ คุณทองใบ ห่านตระกูล บริจาคข้าว 50 กล่อง คุณจันทร์เพชร บุษบงไพรวัลย์ มอบช้อนคนละ 1 โหล ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ มอบผ้าขนหนูคนละ 1 ผืน