12 มกราคม 2565 มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยนายรุ่งปรีชา ปันแก้ว พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 12 มกราคม 2565 มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มี นายรุ่งปรีชา ปันแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ