11 พฤษภาคม 2565 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพแก่ผู้พิการ

11 พฤษภาคม 2565 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ โดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรวม 30 รายละ 500 บาท  รวมเป็นเวิน 15,000 บาท พร้อมมอบข้าวก่ำ พันธุ์ก่ำเจ้ามช.107 รายละ 1 ถุง ในพื้นที่
1. เทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 10 คน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 10 ราย คน