10 มค. 63 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีวิตแก่ผู้ป่วย 10 ราย รายละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท