10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่

10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะวิทยากรจากมูลนิธิชีวิตใหม่. ฯ ให้ความรู้ในโครงการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชน แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ และ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ แพทย์ผู้ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน พร้อมอาจารย์ จากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่