23 มค. 2563 มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โรงเรียนวุฒิวิทยาลัย อ.พาน จ.เชียงราย

มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ให้แก่ โรงเรียนวุฒิวิทยาลัย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม เพื่อนเยี่ยมเพื่อน จำนวน 5,000 บาท เมื่อ 23 มกราคม 2563