2 เม.ย. 2564 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ร่วมกับ สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลสันนาเม็ง ภายใต้โครงการแม่ศรีเรือน

มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ร่วมกับ สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลสันนาเม็ง ภายใต้โครงการแม่ศรีเรือน ณ ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 เมษายน 2564 โดย คณะวิทยากรจากมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ