โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จังหวัดพังงา

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จังหวัดพังงา สนับสนุนโดย คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ จำนวน 20 ราย ๆ ละ 500 บาท รวม 10,000 บาท