โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มูลนิธิ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเยี่ยมบ้าน จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่