9 มค. 63 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย และ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2563. มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ โดย ดร. สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ. ประธานมูลนิธิ  มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 รายรายละ 500 บาทรวมเป็นเงิน 5,000 บาท และ ข่วงบ่าย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 10 รายรายละ 500 บาทเป็นเงิน 5,000 บาท