6 ตุลาคม 2563 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ร่วมกับสโมสรซอนต้าเขียงใหม่ จัดกิจกรรม โครงการทำความดีขอชื่นชม ณ ตำบลแม่ปูคา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯร่วมกับสโมสรซอนต้าเขียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการทำความดีขอชื่นชม ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ปูคา จำนวน 100 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าสักน้อย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่