แม่ศรีเรือนยุคใหม่ กุลสตรีไทย 2565 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตนเองฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองหอย นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ให้การต้อนรับ ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี คุณวาสนา ทิพยพงศ์ธาดา ประธานเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน พร้อมคณะ และสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จากนั้นเป็นประธานเปิดกิจกรรม "แม่ศรีเรือนยุคใหม่ กุลสตรีไทย 2565" และพิธีมอบทุนการศึกษาเด็ก โดยมีนางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งนี้กิจกรรมโครงการดังกล่าวสนับสนุนโดยมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ และสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตนเองและเพื่อส่งเสริมให้สตรีตำบลหนองหอยมีความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ ที่เก่งครบเครื่องทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้านมีความเป็นแม่ศรีเรือน