มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ เลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษ คนไข้จิตเวช ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ อ.หางดง

มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ เลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษ คนไข้จิตเวช ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง