ช่วงบ่ายของ 16 มกราคม 2562 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย เชียงใหม่

16 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตามโครงการ ในพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับญาติ ผู้ดูแล รายละ 500 บาท รวม 10 ราย