9 มกราคม 2562 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง เชียงใหม่

9 มกราคม 2562 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เยี่ยม พร้อมมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้ป่วย 10 ราย รายละ 500 บาท ณ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง เชียงใหม่