9 ก.พ. 65 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ข้าวสาร 10 ถุง ณ ทต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ข้าวสาร 10 ถุง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสาธิต คำหน่อแก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ