29 มี.ค 65 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 6 ท่าน ที่บ้านตากแดด จังหวัดพังงา โดยคุณวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 คุณวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ภาคใต้ตอนบน ได้นำเงินที่ได้รับจากมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ 6 ท่าน ที่บ้านตากแดด จังหวัดพังงา