21 ม.ค. 65 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และข้าวสารให้ผู้พิการ ณ อบต.ข่วงเปา

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และข้าวสารให้ผู้พิการ 10 ถุง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณเกษร สายฝั้น รองปลัด พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ