สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบผ้าห่มให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 17 พย. 59.

17 พย. 59.  สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9. มอบผ้าห่มให้แก่มูลนิธิ. จำนวน 30 ผืน. เพื่อโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงเรียนโกวิทธำรง

s__45334576 s__45334577 s__45334578 s__45334579