สรุปภาพกิจกรรมปลูกไผ่ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และสร้างแหล่งอาหาร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

สรุปภาพกิจกรรมปลูกไผ่ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และสร้างแหล่งอาหาร ในพื้นที่ หมู่ 12 บ้านน้ำดิบสามัคคี ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงหม่ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดย อบต.ข่วงเปา ร่วมกับ มูลนิธิชีวิตใหม่ สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ และบริษัท แบมบูฟาร์ม จำกัด