8 มีนาคม วันสตรีสากล มูลนิธิชีวิตใหม่ฯร่วมกับ สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ “แม่ศรีเรือน”

วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล มูลนิธิชีวิตใหม่ฯร่วมกับ สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ" แม่ศรีเรือน " เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีให้เกิดการเรียนรู้การเป็นแม่ศรีเรือนสำหรับผู้หญิงไทยรุ่นใหม่  แก่กลุ่มแกนนำสตรีในชุมชนตำบลดอนแก้ว จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่