วันที 13 กรกฎาคม กิจกรรมโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพ

วันที 13 กรกฎาคม กิจกรรมโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพ 50 รายๆละ 300 บาท ข้าวกล่องสำหรับอาหารกลางวัน ขนมถั่วทองเป็นของหวาน และ คุณคอรี่ ครอยแมนส์ อาสาสมัครของมูลนิธิ พร้อมคณะรวม 4 คน มาให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรตระไคร้ มอบตระไคร้กลั่นสำหรับแช่มือแช่เท้าเพื่อผ่อนคลาย