วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564