วันที่ 30 พฤษภาคม 66 เลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษ สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างงานและคนไข้จิตเวช จากโรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 30 พฤษภาคม เลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษ สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างงานและคนไข้จิตเวช จากโรงพยาบาลสวนปรุง มาจัดกิจกรรมบำบัดทางการเกษตร ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่