วันที่ 26 พย. 2562 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ มอบผ้าห่มให้แก่สมาชิกหมู่บ้านชีวิตใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลําพูน

วันที่ 26 พย. 62. มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ มอบผ้าห่มให้แก่สมาชิกหมู่บ้านชีวิตใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลําพูน จำนวน 100 ผืน. โดยผ้าห่ม ได้รับบริจาคจากคุณหญิงโรส  – คุณรัญชา. บริบาลบุรีภัณฑ์ มี นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และคณะของ ทีมศูนยโรคเรื้อน ลำปาง ร่วมมอบผ้าห่มด้วย