วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  


1. เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
    จำนวนเวิน 5,000 บาท


2. เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     จำนวน  5,000 บาท