วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พื้นที่ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พื้นที่ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อสม. Caregiver ที่ดูแลผู้ป่วย มารับมอบ จำนวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท มอบข้าวไรน์เบอรี่ ให้ อสมฺ  คุณโสภณ โกชุม นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ