วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ณ ร้านอาหารสวนผัก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ณ ร้านอาหารสวนผัก ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่