วันที่ 11 กรกฎาคม มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ สนับสนุนงบประมาณและวิทยากร ในการจัดทำกิจกรรมโครงการแม่ศรีเรือน เพื่อสร้างทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสตรีแกนนำ ในตำบลสันทรายหลวง

วันที่ 11 กรกฎาคม มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ สนับสนุนงบประมาณและวิทยากร ในการจัดทำกิจกรรมโครงการแม่ศรีเรือน เพื่อสร้างทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสตรีแกนนำ ในตำบลสันทรายหลวง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสตรี ในการดูแลตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,000 บาท โดยมีนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ