วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564