ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานสวดอภิธรรมศพ คุณสุรพล ห่านตระกูล สามีของคุณทองใบ ห่านตระกูล กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ณ หจก. สุรพล อำเภอเชียงดาว

ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานสวดอภิธรรมศพ คุณสุรพล ห่านตระกูล สามีของคุณทองใบ ห่านตระกูล กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ณ หจก. สุรพล อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563