รับมอบผ้าห่ม และถุงยังชีพจาก สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ 16 พ.ย. 59

16 พย 59 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่. มอบผ้าห่มและถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการจากโรคเรื้อน หมู่บ้านไตรสภาวคาม อ. เชียงดาว. จำนวน 65 ราย. มูลนิธิ. เลี้ยงอาหารกลาววันผู้รับมอบ. และสถานีกาชาดที่ 3. เชียงใหม่. มอบของขวัญให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก. เทศบาลตำบลปิงโค้ง. จำนวน 106. คน

s__45334536 s__45334537 s__45334538 s__45334539 s__45334540 s__45334541 s__45334542 s__45334543 s__45334544