มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ พร้อมด้วยคณะชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ในหมู่บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ นำโดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วย คณะชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนจำนวน 50 ราย