มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ พร้อมด้วย คณะชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงิน ให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ นำโดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วย คณะชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านไตรสภาวคาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ราย